Členské příspěvky tenis 2019

06.01.2019

Členské příspěvky - tenisový oddíl TJ Tatran Podbořany z.s. na rok 2019

Dle jednání výkonného výboru oddílu tenisu ze dne 3. 1. 2019 zůstávají členské příspěvky pro rok 2019 beze změn od minulého roku.

Věkové hranice - platí dosažení daného věku v roce 2019.

Pro níže uvedené částky: pokud platba proběhne do 28. 2. 2019 platí sleva 200,- Kč

dospělí (19 - 59 let ) 1000,- Kč

děti do 15 let 300,- Kč

mládež 16 -18 let 500,- Kč

dospělí nad 60 let 500,- Kč

zasloužilí členové oddílu 300,- Kč

číslo účtu tenisového oddílu u KB: 115 - 5875780217/ 0100, variabilní symbol 2019, konst.s. 308

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno a rok narození ( např. Jan Novák 1975 ), jinak nebude možné platbu identifikovat. Při platbě za více členů najednou je nutné uvést identifikační údaje u všech platících !

Seznam členů oddílu, kteří budou mít zaplacené příspěvky, bude zveřejněn na nástěnce v budově zázemí tenisu.

Děkujeme za spolupráci, těšíme se na novou tenisovou sezónu, za výbor oddílu s pozdravem Petr Ráliš