Nové členské příspěvky na rok 2023

17.11.2022

Členské příspěvky - tenisový oddíl TJ Tatran Podbořany na rok 2023

Věkové hranice - platí dosažení daného věku v roce 2023

dospělí (19 - po věk odchodu do důchodu ) 1600,- Kč

děti a mládež do 18 let 800,- Kč

důchodci 800,- Kč

zasloužilí členové oddílu 250,- Kč

schváleno dne 12.11.2022 na členské schůzi tenisového oddílu s platností od ledna 2023

číslo účtu tenisového oddílu je 4540699033/0800, variabilní symbol 2023, konst.s. 308

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno a rok narození ( např. Jan Novák 1975 ), jinak nebude možné platbu identifikovat. Při platbě za více členů najednou je nutné uvést identifikační údaje u všech platících !

Seznam členů oddílu, kteří budou mít zaplacené příspěvky, bude zveřejněn na nástěnce v budově zázemí tenisu.

Děkujeme za spolupráci, pevné zdraví a hezký nový rok všem, těšíme se na novou tenisovou sezónu. Tenisový výbor.