NOVINKA TENISOVÉHO KLUBU TATRAN PODBOŘANY od ledna 2020

08.01.2020

Zavádíme přůběžně celoroční nábor dětí a mládeže !

Přihlášky dostanete u hlavního trenéra p. Jaroslava Hlaváče.

Tel. : 603 534 241