Podbořany Cup 2019

02.05.2019


otevřený přebor tenisového klubu ve čtyřhře

Kde a kdy ?  Sobota 25. května 2019

                                     na tenisových kurtech v Podbořanech

Prezence : 8:30 - 8:45 hod !

Přihlášky pevných dvojic pouze e-mailem na adrese :

petr.ralis@seznam.cz, tel.: 607 548 841

Uzávěrka přihlášek v neděli 19. května 2019 do 18:00 hod.

Poté bude stanoven hrací systém turnaje dle počtu přihlášených a rozeslán e-mailem všem účastníkům.

Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací systém a v případě nadměrného počtu omezit i počet startujících.

Startovné : 300,-Kč na dvojici  (při prezenci)

( 100,-Kč bude vráceno přítomným při vyhlášení výsledků)

Počasí, občerstvení a ceny zajištěny !

Těší se na vás pořadatelé turnaje : Petr Ráliš a Marek Otta