Zápis z členské schůze oddílu tenisu ze dne 12.11.2022

30.11.2022

(pozvánka prostřednictvím e-mailů a vyvěšena na webstránkách

Počet členů na schůzi : 21 

Program

1) Zpráva o činnosti tenisového oddílu v roce 2022

2) Volba nového výboru tenisového oddílu

3) Návrh na zvýšení členských příspěvků

4) Diskuse

Ad 1)

- Počet členů oddílu - mládež 43

- Počet členů oddílu - dospělí 85 celkem 128 členů

- Finance - stav hotovosti ke dni konání schůze : 83.500,- Kč

- Dotace v roce 2022 Město Podbořany (mládež) 128.000,- Kč

                                             NSA (trenéři mládeže) 112.000,- Kč    

           Zpráva byla přijata, Pro 21, Proti 0, Zdržel se 0

Ad 2)

- Snížení počtu členů výboru na 3 - schváleno Pro 19, Proti 1, Zdržel se 1

- Volba členů : Otta, Jenč, Hlaváč - schváleno Pro 20, Proti 0, Zdržel se 1

Ad 3)

- Schváleno navýšení členských příspěvků na rok 2023 následovně :

Dospělí 1.600,- Kč na rok

Mládež 800,- Kč na rok

Důchodci 800,- Kč na rok

Zasloužilí 250,- Kč na rok (odvod oddílu Tatranu Podbořany)

Schváleno, Pro 20, Proti 0, Zdržel se 1

 Ad 4)

- Vyvěsit seznamy členů u kurtů

- Nákup rozdělovacích sítí

- Organizace jarní brigády