Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky - tenisový oddíl TJ Tatran Podbořany z.s. na rok 2022

Dle jednání výkonného výboru oddílu tenisu v lednu 2021 zůstávají členské příspěvky pro rok 2022 beze změn od minulého roku.

Věkové hranice - platí dosažení daného věku v roce 2022.

Pro níže uvedené částky: pokud platba proběhne do 28. 2. 2022 platí sleva 200,- Kč

dospělí (19 - 59 let ) 1000,- Kč

děti do 15 let 300,- Kč

mládež 16 -18 let 500,- Kč

dospělí nad 60 let 500,- Kč

zasloužilí členové oddílu 300,- Kč

číslo účtu tenisového oddílu je 4540699033/0800, variabilní symbol 2022, konst.s. 308

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno a rok narození ( např. Jan Novák 1975 ), jinak nebude možné platbu identifikovat. Při platbě za více členů najednou je nutné uvést identifikační údaje u všech platících !

Seznam členů oddílu, kteří budou mít zaplacené příspěvky, bude zveřejněn na nástěnce v budově zázemí tenisu.

Děkujeme za spolupráci, pevné zdraví a hezký nový rok všem, těšíme se na novou tenisovou sezónu. Tenisový výbor.