Členské příspěvky 2023

Členské příspěvky - tenisový oddíl TJ Tatran Podbořany pro rok 2024

Věkové hranice - platí dosažení daného věku v roce 2024

dospělí (19 - po věk odchodu do důchodu )   1600,- Kč

děti a mládež do 18 let  1000,- Kč - do 25.3.2024 - od 26.3.2024 do konce roku 2024 1200,- (z důvodu včasného předání počtu členů mládeže kvůli dotacím pro náš tenisový oddíl)

senioři  800,- Kč 

zasloužilí členové oddílu   250,- Kč

schváleno dne 9.12.2023 na schůzi tenisového výboru s platností od ledna 2024

číslo účtu tenisového oddílu je 6508427379/0800, variabilní symbol 2024, konst.s. 308

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno a rok narození ( např. Jan Novák 1975 ), jinak nebude možné platbu identifikovat. Při platbě za více členů najednou je nutné uvést identifikační údaje u všech platících !

Seznam členů oddílu, kteří budou mít zaplacené příspěvky, bude zveřejněn na nástěnce v budově zázemí tenisu.

Děkujeme za spolupráci, pevné zdraví a hezký nový rok všem, těšíme se na novou tenisovou sezónu. Tenisový výbor.