Členské příspěvky 2020

Členské příspěvky - tenisový oddíl TJ Tatran Podbořany z.s. na rok 2020

Dle jednání výkonného výboru oddílu tenisu ze dne 2. 1. 2020 zůstávají členské příspěvky pro rok 2020 beze změn od minulého roku.

Věkové hranice - platí dosažení daného věku v roce 2020.

Pro níže uvedené částky: pokud platba proběhne do 28. 2. 2020 platí sleva 200,- Kč

dospělí (19 - 59 let ) 1000,- Kč

děti do 15 let 300,- Kč

mládež 16 -18 let 500,- Kč

dospělí nad 60 let 500,- Kč

zasloužilí členové oddílu 300,- Kč

číslo účtu tenisového oddílu u KB: 115 - 5875780217/ 0100, variabilní symbol 2020, konst.s. 308

Do zprávy pro příjemce nutno uvést jméno a rok narození ( např. Jan Novák 1975 ), jinak nebude možné platbu identifikovat. Při platbě za více členů najednou je nutné uvést identifikační údaje u všech platících !

Seznam členů oddílu, kteří budou mít zaplacené příspěvky, bude zveřejněn na nástěnce v budově zázemí tenisu.

Děkujeme za spolupráci, pevné zdraví a hezký nový rok vsšem, těšíme se na novou tenisovou sezónu, za výbor oddílu s pozdravem Petr Ráliš