Asistenti trenéra

27.09.2018

Lukáš Balín a Jiří Imríšek

Kontaktní telefon na p.Imríška : 725 677 909